00
OREBY SLOT

Den gamle herregård er nævnt i 1300 tallet, hvor ejeren Erik Sjællandsfar efter sigende var en uægte kongesøn, men kan føres helt tilbge til 1100 tallet. Hans datter blev gift med en Blaa, og Oreby var derefter i slægten Blaa`s besiddelse til ca. 1500, hvor en datter blev gift Bølle, denne familie var på Oreby i ca. 100 år.

Der er ikke adgang til Oreby Slot, som anvendes privat.


OREBY SLOTS EJERE FRA 1539:
1539-62: rigsråd Erik Bølle (ca. 1495-1562)
1562-95: ægteparret Birgitte Bølle (ca. 1530-95) og med Christoffer Gøye (død 1584)
1595-1616: rigsråd Axel Brahe (1550-1616)
1616-20: Falko Brahe
1620-30: rigskansler Jacob Ulfeldt (1567-1630)
1630-36: kejserlig generalfeltmarskal og rigsgreve Frants Ulfeldt (1601-36)
1636-57: Flemming Ulfeldt (1607-57)
1657-98: ægteparret Sophie Ulfeldt (1636-98) og oberst og greve Christian Christoffer Ditlev Holck (1629-76)
1698-1724: Hilleborg Holck
1724-74: generalløjtnant og greve Christian Christoffer Holck (1698-1774)
1775-1804: kammerherre og baron Poul Abraham Lehn (1732-1804)
1804-60: Christiane Henriette von Barner (1788-1860, gift (1) med kommitteret i Rentekammeret, kammerherre og baron Otto Ditlev Kaas (Kaas-Lehn) (1772-1811) og (2) med oberst, kammerherre og baron Henrik Christian Rosenørn (Rosenørn-Lehn) 1821-47)
1860-92: udenrigsminister og lensbaron Otto Ditlev Rosenørn-Lehn (1821-92)
1892-99: Christian Conrad Sophus Rosenørn-Lehn (1827-99)
1899-1935: lensbaron Frederik Marcus Rosenørn-Lehn (1867-1951)
1935-70: lensbaron Christian Carl Otto Rosenørn-Lehn (1909-87)
fra 1970: baron Michael Rosenørn-Lehn, godset delt således at broderen lensbaron Frederik Rosenørn-Lehn fik Berritsgård og Michael Rosenørn-Lehn Orebygård og Rodsnæs. Godserne drives dog stadigvæk sammen.
- 2001:  Oreby Slot, Oreby Mølle, Oreby Gl. Kro og havn solgt til Skibsredder Hans Michael  Jebsen.
OREBY MØLLE | OREBYGAARD 4 | DK-4990 SAKSKØBING | TLF: +45 54 70 70 88 | INFO@OREBYMOLLE.COM